Language :  
 
ตำแหน่งงานว่าง

ศึกษาต่อต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
แคนาดา
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
สิงคโปร์
จีน
ยุโรป

หลักสูตรของเรา
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ทำงานและเรียน
โรงเรียนมัธยม
เรียนภาคฤดูร้อน

บริการของเรา
บริการจัดหาตั๋วเครื่องบิน
การช่วยสมัครเข้าศึกษาต่อ
การให้คำแนะนำเรื่องการทำวีซ่า

เรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
เตรียมสอบเอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ GMAT, GRE, SAT (Verbal)
เตรียมสอบ TOEIC
เตรียมสอบ TOEFL/IELTS/SAT
เตรียมสอบ IELTS, TOEIC, SAT, MSAT, TOEFL ITP**เร่งรัด

ตำแหน่งงานว่างWeb content( SEO & Network Marketing) & Graphic Designer (เจ้าหน้าที่ออกแบบ web และสื่อสิ่งพิมพ์) ( 1 ตำแหน่ง )

รายละเอียดงาน : • สามารถออกแบบ และ พัฒนาเว็บไซต์ ได้สวยงาม เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย และ ตัวผลิตภัณฑ์
• สามารถด้านกราฟฟิค ดีไซน์ ออกแบบภาพเคลื่อนไหว อาทิ GIF, FLASH,
• สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ได้
• ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop , Word Press, Macromedia Dreamweaver, CSS, HTML
• มีความรู้ด้าน SEO , Network Marketing หรือ Social Marketing เป็นอย่างดี
• หากมีความรู้ความเข้าใจด้านบริหารธุรกิจ หรือ การตลาด การขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กับหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานได้
• สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
• ช่วยดูแลอุปกรณ์ IT ของบริษัท
• มีทัศนคติเชิงบวก สุภาพ อ่อนน้อม และให้ความเคารพและ ฟังผู้บัญคับบัญชาได้
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันให้เสร็จอย่างมีคุณภาพและเสร็จทันเวลาได้ และยืดหยุ่นเวลาในการปฏิบัติงาน
• สามารถเดินทางมาทำงานที่ office ได้
• ช่วยเหลืองาน และ กิจกรรมต่าง ๆของทางบริษัท
วันและเวลาทำงาน : 10.00-19.00 น.
สวัสดิการ : สวัสดิการเมื่อผ่านการทดลองงาน

• โบนัสประจำปี
• พักร้อน 10 วัน ต่อปี ( เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ /ค่ารักษาพยาบาล /ค่าทันตกรรม
• เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา/ แต่งงาน /คลอดบุตร/ อุปสมบท/ ฌาปนกิจ
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ทุนเรียนภาษาอังกฤษในประเทศของบริษัท ฟรี สูงถึง 100,000 บาท
• เค็กและเช็คของขวัญ วันเกิด
• กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี( งานเลี้ยงสังสรรค์/ ทริปท่องเที่ยว)
• ยูนิฟอร์ม
อัตราเงินเดือน : 15,000-20,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยสูงกว่า 2.5 สาขาคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิเทศฯศิลป์ ออกแบบ
• เรียนรู้งานเร็ว สามารถจัดลำดับความสำคัญก่อนและหลังได้
• มีประสบการณ์การทำงานด้าน website และการออกแบบ อย่างน้อย 1 ปี
• หากมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การประชาสัมพันธ์ เข้าใจความต้องการของลูกค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก และ สามารถในการคิดวิเคราะห์ ในมุมมองธุรกิจได้
• ขยัน ซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้น ในการทำงานให้ผลงานออกมาดีทีสุด ตามที่บริษัทคาดหวัง
• เข้าใจและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทัศนคติเชิงบวก สุภาพ อ่อนน้อม และให้ความเคารพและ ฟังผู้บัญคับบัญชาได้
• ระดับมัธยมจบสายวิทย์ หรือ ศิลป์คำนวณ เท่านั้น
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันให้เสร็จอย่างมีคุณภาพและเสร็จทันเวลาได้ และยืดหยุ่นเวลาในการปฏิบัติงานได้
สถานที่ปฏิบัติงาน : ยูนิต 1107 ชั้น 11 เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
สนใจติดต่อ : กรุณา ส่ง ประวัติการทำงาน, หลักฐานการศึกษา( Transcript), ผลงานและใบรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) มาที่ gm@worlded.co.th ( ระบุหัวข้อ สมัครงานในตำแหน่ง Web content( SEO & Network Marketing) & Graphic Designer (เจ้าหน้าที่ออกแบบ web และสื่อสิ่งพิมพ์)
02-160-3430 ถึง5


    Contact us
เวลาทำการ : ทุกวัน 10.00-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ที่อยู่ :

เวิลด์ไวด์ เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (เวิลด์เอ็ด)
ยูนิต 1107 ชั้น 11 เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทร : 02-160-3430 , 02-160-3431 , 02-160-3432 , 02-160-3433 , 02-160-3434 , 02-160-3435
แฟ็กซ์ : 02-160-3436
อีเมล์ : info@worlded.co.th
เว็บไซต์ : http://www.worlded.co.th/
 
แผนที่ : ดาวโหลดได้ที่นี่

© Copyright 2012 World Wide Education Network Co.,Ltd. All rights reserved. Designed by jaja.