Language :  
 
บริการของเรา

ศึกษาต่อต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
แคนาดา
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
สิงคโปร์
จีน
ยุโรป

หลักสูตรของเรา
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ทำงานและเรียน
โรงเรียนมัธยม
เรียนภาคฤดูร้อน

บริการของเรา
บริการจัดหาตั๋วเครื่องบิน
การช่วยสมัครเข้าศึกษาต่อ
การให้คำแนะนำเรื่องการทำวีซ่า

เรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
เตรียมสอบเอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ GMAT, GRE, SAT (Verbal)
เตรียมสอบ TOEIC
เตรียมสอบ TOEFL/IELTS/SAT
เตรียมสอบ IELTS, TOEIC, SAT, MSAT, TOEFL ITP**เร่งรัด

ข้อมูลวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา 

ข้อมูลวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐอเมริกา
 
สำหรับวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าอเมริกาประเภทอื่น ทางแผนกวีซ่าของWorldEDมีบริการช่วยขอวีซ่าให้ และจากประสบการณ์14ปีของผู้บริหาร เราสามารถทำวีซ่าผ่าน100% หรือพูดง่ายๆว่าขอวีซ่าผ่านทุกคนเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าและผู้บริหารของเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ขอวีซ่าทั้งในการรวบรวมเอกสารในการขอวีซ่า ซักถามประวัติ ซ้อมสัมภาษณ์วีซ่า และดำเนินการขอวีซ่าด้วยความรอบคอบ รวมทั้งประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าให้มีโอกาสได้รับวีซ่า อีกทั้งเรายังเป็นที่ปรึกษาและผู้สอนการทำวีซ่าให้กับหลายบริษัทในเมืองไทย เราทำให้การขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาของคุณเป็นเรื่องง่ายและไม่ต้องกังวลเรื่องการขอวีซ่าอเมริกาอีกต่อไป ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการฟรีแก่นักเรียนและผู้ปกครองของเรา


เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (ประเภท F-1)

สำหรับผู้ขอวีซ่า (Visa Applicant)

 1. หนังสือเดินทาง(Passport) : ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า หรือหนังสือเดินทางมีวีซ่าสหรัฐฯ
 2. แบบฟอร์ม I-20 : เป็นเอกสารการตอบรับเข้าศึกษาที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้ออกให้
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าOnline (DS-160) : กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว, การศึกษาและการทำงาน เป็นต้น (กรอกแบบฟอร์ม ที่ https://ceac.state.gov/genniv/)
 4. รูปถ่าย 2 ใบ : ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว เปิดหู 2 ข้าง ห้ามใส่ต่างหูและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 5. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) : ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 6. ใบรับรองการจบการศึกษา (Graduation Certificate) : ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 7. ใบรับรองการทำงาน (Employment Letter) : ระบุชื่อบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน และ ระยะเวลาการทำงาน เฉพาะในกรณีที่นักเรียนมีประสบการณ์ทำงานแล้ว
 8. ผลคะแนน TOEFL, IELTS, GMAT, GRE ฯลฯ (ถ้ามี)
 9. เอกสารหรือหลักฐานการเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ : ทั้งในประเทศและต่างประเทศ(ถ้ามี)
 10. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับผู้เป็นสปอนเซอร์ (Sponsor)

 1. Book bank ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์
 2. หลักทรัพย์อื่นๆของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์ : ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ เช่น สลากออมสิน, กรมธรรม์, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, สหกรณ์ออมทรัพย์, ใบหุ้น, กองทุนรวม ฯลฯ (ถ้ามี)
 3. ใบรับรองการทำงานหรือ ใบจดทะเบียนทางการค้า / หนังสือรับรองบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์:เพื่อแสดงแหล่งที่มาทางการเงินในบัญชี
 4. ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
   

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่านักเรียน

 1. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า (Visa Fee)           5,280 บาท
 2. ค่า SEVIS Fee                                             $200 


ขั้นตอนในการดำเนินการขอวีซ่า

1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐ
2. กรอกแบบฟอร์มวีซ่า Online (DS-160) สำหรับผู้ขอวีซ่าประเภทชั่วคราว เช่น วีซ่านักเรียน (F-1)
 • กรอกข้อมูลของผู้สมัครขอวีซ่าเช่น  ประวัติส่วนตัว การศึกษาและการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลของผู้ปกครองและสปอนเซอร์
 • กรอกแบบฟอร์มวีซ่า Online (DS-160) ที่ https://ceac.state.gov/genniv/ และ Upload รูป (Jpeg file) หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ปริ้นใบ Confirmation เพื่อยื่นเป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า

3. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า (Visa Fee) 5,280 บาท สำหรับค่าบริการในการออกวีซ่า สามารถชำระเงินได้ 1 วิธี

 • ใช้เงินสดชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครขอวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษ และจะต้องตรงตามชื่อใน Passport เท่านั้น
 • ระบุที่อยู่และเบอร์โทรของผู้สมัครขอวีซ่า

4. ชำระค่า Sevisfee $200 สำหรับผู้ขอวีซ่าประเภทชั่วคราว เช่น วีซ่านักเรียน (F-1)

 • โดยใช้บัตรเครดิต ชำระเงินผ่านเว็บไซต์ https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp
 • กรอกรหัส Sevis No. ซึ่งระบุอยู่ใน I-20 และกรอกข้อมูลส่วนตัว หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ปริ้นใบConfirmation เพื่อใช้แทนใบเสร็จและเป็นเอกสารอ้างอิงว่าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว(ใบเสร็จฉบับจริงจะถูกส่งไปรษณีย์มาที่บ้านประมาณ1-2 เดือน หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
5. จองวันนัดสัมภาษณ์ จะสามารถทำการจองได้หลังจากการจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าหนึ่งวัน ทำการจองวันและเวลานัดสัมภาษณ์ผ่านหน้าเวบ https://cgifederal.secure.force.com/?language=Thai&country=Thailand 

6. ไปสัมภาษณ์วีซ่าตามวันและเวลาที่ได้นัดคิววีซ่าไว้

 • สถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือสถานกงสุล(ติดกับโรงแรมอนันตรา สยามกรุงเทพฯหรือ อยู่ตรงข้ามอาคารสินธร) เลขที่ 95 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 02-205-4000 โทรสาร: 02-254-1171, 02-205-4103เฉพาะผู้ขอวีซ่าในกรุงเทพมหานคร


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียนประเทศสหรัฐฯ

 1. I-20 คือเป็นเอกสารการตอบรับเข้าศึกษาที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้ออกให้เพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (ประเภทF-1)โดยมีข้อมูลของนักเรียนชื่อและที่อยู่ของสถาบันการศึกษา ชื่อและระยะเวลาหลักสูตร วันเริ่มเรียนและวันจบหลักสูตร ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ จนถึงเงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในแบบฟอร์ม I-20จะมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามของสถาบัน พร้อมวันที่ที่ออกเอกสาร และนักศึกษาจะต้องเซ็นชื่อของตนเองพร้อมลงวันที่ก่อนนำเอกสารนี้ไปยื่นขอวีซ่านักเรียน
 2. SEVIS (Student Exchange and Visitor Information System)คือหมายเลขประจำตัวกำกับพร้อม Barcode ใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดตามผู้ถือวีซ่านักเรียนที่เข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เมื่อสถาบันการศึกษาทำการตอบรับนักเรียนแล้ว ทางสถาบันจะต้องออกแบบฟอร์ม I-20 ผ่านระบบ SEVIS นักศึกษาจะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ไม่เกิน 30 วันก่อนวันเปิดเรียนซึ่งชำระค่าSevis Fee เพียงครั้งเดียว และจะต้องชำระล่วงหน้าก่อนวันยื่นขอวีซ่าอย่างน้อย 3 วันทำการ
 3. สามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลฯ  ได้ที่ http://thai.bangkok.usembassy.gov/visas.html และ http://chiangmai.usconsulate.gov/visas.html

การเดินทาง โดยรถไฟฟ้าBTS ลงสถานีเพลินจิต


แผนที่ สถานทูตอเมริกา


 


วีซ่า   :    อเมริกา  *  อังกฤษ  *  แคนาดา  *  ออสเตรเลีย  *  นิวซีแลนด์  *  จีน 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันภาษาและศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศเวิลด์เอ็ด
เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 11
โทร 02 160 3434 หรือ 090 665 9331


    Contact us
เวลาทำการ : ทุกวัน 10.00-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ที่อยู่ :

เวิลด์ไวด์ เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (เวิลด์เอ็ด)
ยูนิต 1107 ชั้น 11 เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทร : 02-160-3430 , 02-160-3431 , 02-160-3432 , 02-160-3433 , 02-160-3434 , 02-160-3435
แฟ็กซ์ : 02-160-3436
อีเมล์ : info@worlded.co.th
เว็บไซต์ : http://www.worlded.co.th/
 
แผนที่ : ดาวโหลดได้ที่นี่

© Copyright 2012 World Wide Education Network Co.,Ltd. All rights reserved. Designed by jaja.